پرچم تشریفات

tashrifat

آریانا پرچم با توجه به امکانات جدید ساخت پرچم های تشریفات را در انواع زیر انجام میدهد:

۱-چاپ سیلک روی ساتن وجیر             ۲-چاپ دیجیتال روی ساتن

۳-تکه دوزی و گلدوزی روی جیر              ۴-برش لیزر روی جیر

برش لیزرجدیدترین و شکیلترین روش ساخت پرچم های تشریفات است که از ابداعات آریانا پرچم  وبه صورت برجسته میباشد.

در بالا پرچم های شرکت گاز وبیمه ایران ودانشگاه ازاد به صورت لیزر تهیه شده است.