معرفی و انواع پرچم

معرفی و انواع پرچم

 

پرچم ها بر حسب اندازه و کاربرد به انواع؛ اهتزاز، اتوبانی، رومیزی، تشریفات و یادبود تقسیم می شوند. در زیر ابعاد و اندازه های این پرچم ها ذکر شده است.

پرچم رومیزی  ۳۰*۲۰

پرچم تشریفات  ۱۵۰*۹۰

پرچم های اهتزاز افقی   ۱۲۰*۷۰ – ۱۴۰*۸۰ – ۱۵۰*۹۰ – ۱۷۰*۱۰۰ -۲۱۰*۱۲۰ – ۲۴۵*۱۴۰

پرچم های اهتزاز  عمودی (سامورایی) در عرض های   ۷۵  ، ۱ و ۱/۵ و در طول های ۲ متر به بالا

طول پایه های تشریفات تا متراژ ۲۰/۲ قابل تنظیم میباشد