درباره ما

 

آرمان و چشم انداز آریانا پرچم

ایجاد یک سیستم چاپ و تولید پیشرفته / پیشرو و کارآمد

افق زمانی بلند مدت در آرمان خود پرچمهایی را تصور کرده ایم که افتخار می کنیم در ساختن آن نقش داشته ایم.

الف: در بخش تولید

۱-استقرارکارآمدترین سیستم چاپ به صورت دیجیتال / سیلک ولیزر.

۲-تحول در تولید و دوخت پرچم که به یک برند ممتاز تبدیل شود.

۳-چه به لحاظ کیفیت و چه کمیت آریانا پرچم اولویت اول انتخاب مشتریان گرامی باشد.

۴-احساس وفاداری را در مشتریان ایجاد کند.

۵-رقابت پذیری با سایر تولید کنندگان به لحاظ مطلوبیت بالای پرچم (سرعت- نظم-قیمت-خدمات و تحویل ).

ب:در بخش منابع انسانی

۱-کارکنان شرکت آریانا پرچم از کار کردن در این شرکت افتخار کنند و با تعصب سازمانی قوی /  متحد با هم یک هدف را دنبال کنند.

۲-رضایت کامل کلیه بخشهای خصوصی و دولتی.

۳-الگو بودن آریانا پرچم به لحاظ سرعت انجام و کلیه امور کالا.

۴-دارای قویترین کادر مدیریتی و منابع انسانی در کلیه زمینه ها.