بج سینه

آرم سینه وآرم بازو

baj

بج سینه ها در دو نوع پلی استر ( رنگی) و اره کاری میباشد.

ویژگی ها : ابکاری طلا و ثبات رنگ